Hvem er vi

Select er bygget på forretningsideen om et forsikringsfellesskap der våre egne kunder inviterer inn nye ansvarlige kunder. Ved kun å invitere inn utvalgte kunder med god risikoprofil og som vet å ta vare på tingene sine, så har vi dannet et fellesskap som har færre skader enn gjennomsnittet i forsikringsmarkedet. Dette genererer god lønnsomhet både for kunden og Select. Lønnsomheten velger vi å dele med våre kunder i form av gode og stabile priser, personlig rådgiving og en service som en ellers ikke finner i bransjen.

Ideen bak forsikring er enkel. Mange mennesker går sammen om å dele risiko. Det er derfor viktig å velge hvem du vil dele risiko sammen med, slik at du havner i godt selskap og i et selskap som gir deg unike fordeler og gode betingelser.

Select tilbyr private skadeforsikringer både til privatpersoner og bedrifter. Hos oss kan du forsikre alt det du og din familie har behov for, eller det din bedrift skulle trenger av forsikringer. 

Select leverer forsikringstjenester til utvalgte og inviterte samarbeidspartnere og agentkontor. Dette under avtalen WaterCircles Norge AS.

Skandinavisk forsikringsleverandør

Select forsikring har kontor i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Select forsikring er et varemerke under WaterCircles Norge AS, org.nr. 995544830.

WaterCircles Norge AS innehar konsesjon for behandling av personopplysninger og er såledesbehandlingsansvarlig. Selskapet skal således behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lov og forskrift, samt Datatilsynets konsesjon. Vår konsesjon strekker seg til å behandle personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven. Videre behandler vi skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring.

For ytterligere informasjon henvises til:

WaterCircles Norge AS (org.nr. 995544830) er oppført i Enhetsregisteret og Finanstilsynets konsesjonsregister.

Ledelse

Adm. Direktør
+47 909 14000
Markedsdirektør
+47 958 65511
Finansdirektør
+47 990 04505
Skadedirektør
+47 976 88662